Dijabetes melitus

Kako se tretira?

Tretman bolesti uključuje pažljivo planiranu dijetu, fizičku aktivnost, poznavanje bolesti i za većinu obolelih primenu lekova. Neophodno je striktno držati pod kontrolom vrednosti glukoze u krvi kako se ne bi pojavile komplikacije bolesti.

Kod obolelih od dijabetesa TIP 1 koji se pridržavaju preporuka u vezi sa dijetom i fizičkom aktivnošću moguće je izbeći visoke doze insulina. Ovaj tip bolesti zahteva učestalu kontrolu vrednosti glukoze u krvi, nekad i više puta dnevno. Svi pacijenti sa dijabetesom TIP 1 zahtevaju primenu insulina. Na tržištu postoji više tipova insulina koji se razlikuju po vrsti, brzini delovanja, vremenu za koje dostižu maksimalan efekat kao i dužini trajanja delovanja.

TIP 2 Kako najveći broj obolelih od ovog tipa dijabetesa ima prekomorenu težinu, pre svega je neophodno promeniti navike u vezi sa ishranom. Cilj je steći zdrave navike u vezi sa ishranom da bi se postigao BMI (telesna težina u kg podeljena sa visinom izraženom u kv. metrima) ispod 25 kg/m*2. Iako se dijetom i fizičkom aktivnošću ostvari kontrola glukoze u krvi u okviru normalnih vrednosti, dijabetes se ne smatra izlečenim, jer se može ponovo javiti uz bilo koji oblik stresa ili povratka loših navika ishrane. U svakom slučaju 75% pacijenata na ovaj način ne postiže adekvatnu kontrolu glukoze i oralna terapija antidijabeticima postaje neophodna. U praksi je prisutno nekoliko tipova oralnih antidijabetika, i u zavisnosti od očuvanosti funkcije beta ćelija pankreasa kombinuju se dva ili čak nekad tri različita leka da bi se ostvarila kontrola vrednosti glukoze u krvi. Približno 40% ljudi sa dijabetesom TIP 2 ima potrebu i za insulinom.

Eksperimentalne procedure u lečenju dijabetesa

Eksperimentalni tretmani imaju uspeha u lečenju dijabetesa TIP 1. U jednoj terapijskoj proceduri urađena je transplatacija beta ćelija pankreasa. Ovi eksperimenti nisu ušli u rutinsku proceduru jer su između ostalog, zahtevali i primenu snažne imunosupresivne terapije. Od novijih poboljšanih procedura se očekuje da neće zahtevati supresiju imunog sistema..

napisala: mr ph.spec. Jelena Marković

Komentari