predijabetes

Autor: prof. dr Aleksandra Jotić, endokrinolog, Klinički centar Srbije

Predijabetes je reverzibilni metabolički poremećaj. Gubitak u telesnoj težini 5-7% od ukupne telesne mase, uz redovnu fizičku aktivnost od minimum 150 minuta nedeljno, povećava mogućnost da se predijabetes koriguje. Predijabetes je asimptomatsko stanje. To znači da osoba dugi niz godina može živeti sa predijabetesom, a da toga nije svesna. Danas predijabetes ima oko 374 miliona ljudi. Čak 1/3 od njih su mlađe osobe, koje imaju 20-39 godina. 15-30% osoba sa predijabetesom će ispoljiti dijabetes tipa 2 u narednih 3-5 godina.

Danas je na mobilnim uređajima dostupna aplikacija “Predijabetes test”. Ona omogućava da se odgovorima na pitanja proveri da li smo pod povišenim rizikom za razvojem dijabetesa tipa 2. Od novembra meseca dostupna je i srpska verzija globalnog vebsajta www.yourprediabetes.info/rs koja pruža važne informacije o predijabetesu.

Šta je predijabetes

Predijabetes je stanje koje karakteriše prisustvo povišenih vrednosti šećera u krvi na osnovu kojih se ne može postaviti dijagnoza dijabetesa. Pojam predijabetes obuhvata poremećaje glikoregulacije koji se označavaju kao:

  • oštećenje glikemije našte (impaired fasting glucose, IFG) i/ ili
  • intolerancija na glukozu (impaired glucose tolerance, IGT).

IFG podrazumeva vrednosti glikemije našte u opsegu 6.1-6.9 mmol/L, koje su izmerene u 2 neuzastopna dana. O IGT govorimo kada u 2h testa oralnog opterećenja glukozom (2hOGTT) registrujemo vrednosti glikemije u 120. min. u opsegu 7.8-11.0 mmol/L.

Koji su simptomi predijabetesa

Predijabetes je asimptomatsko stanje povišenih vrednosti šećera. Najčešće se ustanovi prilikom sprovođenja rutinskih laboratorijskih analiza ili pri ciljanom skriningu u osoba za koje je procenjeno da imaju povišen rizik za razvoj dijabetesa tipa 2. Ukoliko se rizik za dijabetes tip 2 ne prepozna, osoba dugi niz godina može živeti sa predijabetesom, a da toga nije svesna, odnosno da nema nikakve simptome.

Ko je u riziku od predijabetesa

Faktori rizika za predijabetes, kao i za T2D, su:

  • prekomerna uhranjenost/gojaznost, odnosno indeks telesne mase (ITM) ≥ 25kg/m2,
  • starosna dob veća od 45 godina,
  • prisustvo dijabetes tipa 2 u prvih rođaka,
  • sedentarni način života, odnosno fizička neaktivnost.

Danas je na mobilnim uređajima dostupna aplikacija “Predijabetes test”. Ona omogućava da se odgovorima na pitanja proveri da li smo pod povišenim rizikom za razvojem dijabetesa tipa 2. U slučaju da se ovim testom utvrdi visok rizik za razvoj dijabetesa tipa 2, osobe se upućuju izabranom lekaru. Lekar meri glikemiju našte ili ukoliko je potrebno sprovodi test oralnog opterećenja glukozom, kojim se utvrđuje da li kod osobe postoji neko od stanja predijabetesa ili T2D.

Da li je predijabetes nasledan ili je povezan sa načinom života

Iako nasleđe igra određenu ulogu u nastanku predijabetesa i T2D, dominatni uticaj imaju faktori sredine kao što su nezdrave navike u ishrani i nedostatak fizičke aktivnosti. Promenom životnog stila u potpunosti se može sprečiti nastanak predijabetesa, a uvođenjem metformina moguće je sprečiti i razvoj dijabetesa tipa 2.

Koje su posledice ako ljudi imaju predijabetes, a da to ne znaju i ne reaguju pravovremeno

Smatra se da će, bez terapijskih intervencija u smislu primene leka kao što je metformin i promena životnog stila u smislu redukcije telesne težine i uvođenja fizičke aktivnosti u svakodnevni život, čak 15-30% osoba sa predijabetesom ispoljiti dijabetes tipa 2 u narednih 3-5 godina.

Istovremeno, značaj IGT i IFG je višestruk. Osobe sa predijabetesom su u visokom riziku za razvoj T2D, a IGT i IFG nose i povišen rizik za razvoj kardiovaskularnog oboljenja. Pravovremena dijagnostika ovih stanja pruža mogućnost za primenu mera prevencije i sprečavanje ispoljavanja T2D. Duži vremenski period trajanja predijabetesa, a bez intervencija i lečenja, podrazumeva veći broj godina provedenih u riziku za razvoj ovih oboljenja.

Da li će osoba koja ima predijabetes na kraju dobiti dijabetes

Smatra se da će kroz vremenski period od 3-5 godina, u proseku 25% ljudi sa predijabetesom, a bez promene životnog stila i adekvatne terapije, razviti dijabetes tipa 2.  To ne znači da će svaka osoba sa predijabetesom razviti dijabetes tipa 2, ali sa povećanjem ovog vremenskog perioda raste i rizik za razvoj T2D.

Kolika je učestalost predijabetesa

Prema podacima IDF Atlasa iz 2019. godine, procenjeno je da čak 374 miliona odraslih u starosnoj grupi od 20-79 godina ima predijabetes. To čini 7.5% svetske populacije ove starosne grupe. Predviđa se da će broj osoba sa predijabetesom ubrzano rasti. Do 2030. godine će biti 454 miliona ili 8%, a do 2045. čak 548 miliona ljudi – 8.6% populacije. Skoro polovina ljudi u starosnoj grupi 20-79 godina sa IGT su mlađi od 50 godina. Upravo ova starosna grupa nastaviće da beleži najveći broj slučajeva IGT u narednom periodu. Te će brojke 2030. iznositi preko 200 miliona, odnosno oko 230 miliona 2045. godine. Blizu 1/3 ljudi sa glukoznom intolerancijom je u starosnoj grupi između 20-39 godina, pa će ova populacija najduži niz godina biti pod povišenim rizikom za razvoj T2D  i KVB.

Kako se može sprečiti da predijabetes pređe u razvoj dijabetesa tipa 2

Predijabetes je reverzibilni metabolički poremećaj. Pokazano je da gubitak u telesnoj težini 5-7% od ukupne telesne mase, uz redovnu fizičku aktivnost od minimum 150 minuta nedeljno, povećava mogućnost da se ovaj poremećaj koriguje.

Preporuke za izmenu dijetetskog režima podrazumevaju:

  • smanjenje unosa koncentrovanih ugljenih hidrata, prostih šećera, masti i alkohola,
  • ishranu baziranu na unosu svežeg povrća, žitarica od celog zrna, umerenih količina svežeg voća,
  • izbor manje masnih mesa i mlečnih proizvoda.

U osoba sa predijabetesom nekada je potrebno uz pomenute korekcije životnog stila, uvođenje i medikamentne terapije metforminom, oralnim antihiperglikemijskim agensom koji poboljšava senzitivnost tkiva na insulin.

Kako možemo da saznamo da li smo u riziku od predijabetesa

U osnovi veoma jednostavno. Postoji formirani upitnik procene rizika za razvoj dijabetesa. Napravljene su i lako dostupne aplikacije, a jedna od njih nosi naziv “Predijabetes test”. Pomoću ovih aplikacija dobijemo zbir poena na osnovu kojih se dobije rizik za dijabetes, koji može biti nizak, umeren, visok i veoma visok.

Komentari