Bahove kapi i njihova upotreba

bahove kapi

Stres je danas, od strane konvencionalne (zvanične) medicine, prepoznat kao faktor rizika velikog broja oboljenja, čak i do 70% svih obolenja potiče od stresa. Stres i sama unutrašnja neravnoteža kao reakcija na stres, povezani su sa oboljenjima srca i krvnih sudova, gojaznošću, migrenom, astmom, fiziološkim promenama koje se odražavaju na funkciju želuca, creva, krvotoka i tonusa mišića, problemima sa disanjem, povećanjem holesterola i dr.

autor: Doc. dr farm. teh. Marija Radojković, Bahov praktičar


Sa druge strane istraživanja svakodnevno dokazuju da je osnovni uslov za kvalitetan i zdrav život- mentalno zdravlje. Čovek je jedna celina sačinjena od emotivnog, fizičkog, socialnog, intelektualnog i duhovnog bića. I upravo kao takva celina aktivno komunicira sa svojim okruženjem, doživljava različite reakcije i apsorbuje doživljaje okoline, događaje i ljude koji ga okružuju.

bahove kapi

HOLISTIČKI PRISTUP

Holistički pristup, kome pripada i Bahova metoda i upotreba Bahovih kapi, zastupa stav da je pravi uzrok bolesti konflikt emotivne ili duhovne prirode duboko unutar našeg bića. Dokle god čovek održava svoju vitalnost, ravnotežu, mir, sklad tj. svoje celokupno mentalno zdravlje ne postoji mogućnost pojave bolesti. Bolest se po principu dr. Baha posmatra kao posledica disbalansa i neravnoteže u organizmu. Bolest nastaje u onom momentu kada osoba počinje da reaguje protivno svojoj ličnosti, karakteru, potrebama; a u skladu sa zahtevima drugih, okoline ili nametnutih obrazaca ponašanja. Iz mentalne i/ili emotivne neravnoteže javlja se sklonost ka oboljenjima ili povredama, a u dužem vremenskom periodu ozbiljnija, hronična oboljenja i bolesti. Postojanje bolesti ili povrede povratno utiče na naš unutrašnji mir dodatno ga remeteći i na taj način nastaje začarani krug iz koga se teško izlazi.

bahove kapi

BAHOVA METODA

Doktor Edvard Bah je postavio osnove upotrebe cvetnih preparata kasnije nazvanih Bahovih kapi. Bah je bio lekar internista, bakteriolog, patolog i homeopata, koji je rođen 1886.god. u Velikoj Britaniji, i on je na osnovu praćenja prirode, sebe, sopstvene duše i bolesti, kojoj je svojevremeno podlegao postavio osnove pomenute metode. On je smatrao da princip lečenja i posmatranja pacijenta u klasičnoj medicini nije postavljen adekvatno. Posmatranjem posledice, lečenjem isključivo fizičkih simptoma, prepisivanjem istih preparata za jednu bolest, bez obraćanja pažnje na pacijenta, karakterne osobine ličnosti, reakcije, svaki lekar se nalazi na stranputici, koja u dugoročnom vremenskom intervalu neće pomoći u lečenju jedne osobe. Dr Bah je smatrao da je tradicionalna medicina previše usmerena na fizičke simptome koji su samo vidljivi i nametljivi delovi celine ličnosti. Neutralisanjem posledice, bolesti, bez obraćanja pažnje na uzrok same bolesti, ne dolazi se do pravih informacija koje jednoj bolesnoj osobi mogu pomoći. Medicinski sistem dr Baha nasuprot tradicionalnoj i klasičnoj medicini usmeren je na karakteristike individue, a ne na karkteristike bolesti i njene simptome.

Princip „lečenja uzroka, a ne posledice“ je osnovna smernica u upotrebi Bahove metode i Bahovih kapi.

BAHOVE KAPI

U Bahovoj metodi se koriste Bahove kapi.

Bahove kapi su biljni preparati koji se dobijaju od cvetova biljaka. Ima ih ukupno 38 pojedinačnih i 1 preparat (Rescue Remedy) koji je kombinacija 5 od 38 pojedinačnih preparata.

Preparati se jednostavno koriste i mogu se kombinovanjem prilagoditi svim osobama, bez obzira na pol, uzrast i stanje u kome se nalaze. Bahovi preparati ne blokiraju niti umanjuju dejstvo drugih lekova koje osoba koristi paralelno sa ovim preparatima, nema kontraindikacija u paralelnoj upotrebi sa drugim vrstama lekova. Takođe, Bahove kapi nisu zamena za farmakološke preparate i medicinske intervencije, one uporedo mogu biti podršaka na putu izlečenja, one deluju na pravi uzrok bolesti, doprinose potpunom i definitivnom izlečenju eliminišući našu sklonost da se razbolimo.

Bahove kapi su vrsta energetske terapije, koje upotrebom ne menjaju karakter ličnosti i nije moguće njihovom upotrebom predozirati se. Upotrebom Bahovih kapi osoba dobija podršku da ostane ili postane autentična i spontana, da razvije sve svoje maksimalne potencijale i kapacitete. Da osoba postigne balans, unutrašnji mir, ravnotežu, harmoniju na svim nivoima ličnosti.

Ukoliko se koriste kapi i preparati koji nisu namenjeni osobi koja ih koristi, dejstvo će izostati jer neće postojati disbalans koji treba uravnotežiti.

Prema dejstvu Bahovi preparati su podeljeni u 7 grupa:

bahove kapi

– za različite strahove – poznate i nepoznate

– za nesigurnost i nedostatak samopouzdanja

– za odsutnost i nedostatak interesovanja – gubitak motivacije i volje

– za usamljenost, izolovanost

– za preosetljivost

– za utučenost ili očaj – depresija i nerasploženje

– za kontrolu i prebrižnost – dominacija i kritika.

BAHOVE KAPI-PODRUČJA PRIMENE 

Bahovim kapima tretiramo naša osećanja (npr. strah, ljutnju, povređenost, bes, ili tugu) i naša mentalna stanja (npr. nestrpljenje, pesimizam, bezvoljnost, ili dekoncentrisanost), njihova korisnost i efikasnost aktuelna je danas isto kao i pre 80 godina.

Za taj vremenski period korišćenja Bahove kapi su pokazale efikasnu primenu u mnogobrojnim situacijama: stresa, bolesti zavisnosti i poremećaja ishrane (anoreksija, bulimija itd.), svim vrstama problema u partnerstvu, seksualne disfunkcije kod muškaraca i kod žena, razne traume (prenatalne, natalne i životne), razne vrste strahova, fobija i anksioznosti.

Izuzetne su za unapređenje i razvoj kreativnosti, rešavanje probleme sa imunitetom, problema sa tremom i mucanjem. Utiču na teškoće u učenju kod dece i odraslih, krize identiteta usled urbanog i modernog stila života, blokada u funkcionisanju svih energetskih centara u telu. Otklanjaju osećaj zavisti, nedostatak motivacije, impulsivnost, lenjost, neodlučnost, nesanicu, bes, stidljivost i mnoge druge probleme. Na fizičkom nivou  uspešno se primenjuju kod stomačnih problema, gastritisa, infekcija, hipertenzije, akni, dermatitisa, slabosti, malaksalosti posle bolesti, bolova u zglobovima, vratu, kičmi, glavobolje, mučnine, reumatizma, meteoropatskih reakcija i slično.

BAHOVE KAPI-PRIPREMA

Bahove kapi priprema Bahov praktičar, osoba koja je edukovana za pripremu i kombinovanje preparata. Da bi se napravila kombinacija preparata i dobila individualna kombinacija Bahov praktičar obavlja intervju sa klijentom. Nakon obavljenog intervjua priprema se individulana kombinacija koju je potrebno koristiti minimalno 4 puta dnevno po 4 kapi. Nakon perioda od oko 3 nedelje sledi kontrola kada se ponovnim razgovorom utvrđuju promene i pravci u kojima se klijent kreće u svom napredovanju i radu na sebi, neutralisanju bolesti ili nekog negativnog stanju u kome se nalazi.

KAKO TO IZGLEDA U PRAKSI?

Praktično to izgleda tako da osoba koja želi da reši neki svoj fizički, metalni ili emotivni disbalans (problem, stanje ili bolest) se javlja Bahovom praktičaru, obavlja se intervju u trajanju od oko 60-90 minuta, nakon čega Bahov praktičar priprema jedinstvenu kombinaciju preparata za tu osobu.

Osoba koristi kapi određeno vreme, prati sebe, svoje reakcije, ponašanja, osećanja i nakon određenog vremena se ponovo viđa sa svojim praktičarem. Viđanja i priprema novih kombinacija traje dokle god osoba ne postigne ono što je želela, do momenta kada unese promenu u svoj život kakvoj je težila.

Rad na sebi i vremenski period koji on zahteva je isto kao i kapi individualan i nekada traje mesec ili dva, a nekada godinu dana. Bez obzira na vreme trajanja, promene su moguće jedino ukoliko se krene tim putem i ukoliko osoba svesno želi da radi na sebi i unese pozitivne promene u svoj život.