Umereno konzumiranje alkohola može produžiti život

umereno konzumiranje alkohola
Umereno konzumiranje alkohola može redukovati inflamaciju kod starijih osoba što posledično produžava život.

Nove studije donose odlične vesti za stariju populaciju koja voli da popije po neku čašicu; istraživači kažu da umereno konzumiranje alkohola može smanjiti incidencu od pojave slabosti i drugih stanja koja su povezana sa starenjem kao što su srčane bolesti kao i da može produžiti život starijim osobama.

autor: mr ph. Aleksandra Dumić


Izveštaj koji je objavljen u časopisu o starosti i starenju Age and Ageing, govori o postojanju sve više dokaza o tome da umereno konzumiranje alkohola dovodi do smanjenja inflamacije (odnosno CRP-a koji je marker inflamacije) i posledično do pojave brojnih benefita za organizam.

Prema rečima koautora studije dr Luigi Ferucci-a iz Nacionalnog Instituta za zdravlje, ima puno ranijih studija koje govore  o povezanosti inflamacije sa bolestima koje karakterišu stariju životnu dob.

Studija je sprovedena od strane istraživača sa Univerziteta u Centralnoj Floridi na 3200 osoba starijih od 65 godina koji su bili deo studije Zdravlje i penzija, 2008.

Rezultati su pokazali da su osobe koje su umereno konzumirale alkohol imale niži nivo CRP-a i manje izražene simptome slabosti, od ispitanika koji nisu konzumirali alkohol kao i od ispitanika koji su konzumirali velike količine alkohola.

Prema izveštaju tima dr Ferucci-a, smanjenje inflamacije donosi brojne benefite za zdravlje. Kao primer za to, tim navodi studiju sa Harvarda koja je pokazala vezu između umerenog unosa alkohola i zdravlja kardiovaskularnog sistema.

Rezultati pokazuju da ispitanici koji su konzumirali 5 – 14,9 grama alkohola dnevno, što odgovara maloj čaši vina ili jednoj flaši piva imali manju incidencu za pojavu kardiovaskularnih bolesti.

Dodatno, studija pokazuje 21% smanjenja markera inflamacije u poređenju sa ispitanicima koji nisu konzumirali alkohol a 13% smanjenja u poređenju sa ispitanicima koji su unosili veće količine alkohola.

Drugi primer je dvadesetogodišnja follow-up studija koja pokazuje da su ispitanici između 55 i 65 godina starosti koji su konzumirali umerene količine alkohola (1-2 čaše dnevno) imali duži život i smanjen rizik od smrtnosti za 42% od ispitanika koji su konzumirali velike količine alkohola i za 49% kod osoba koje nisu konzumirali alkohol.

Tim dr Ferucci-ja zaključuje da postoje dokazi da umereno konzumiranje alkohola može redukovati inflamaciju kod starijih osoba što posledično produžava život a smanjuje simptome slabosti i rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Ipak, ne treba dati preporuku da starija populacija treba da konzumira alkohol pre nego što se sprovedu dodatne studije koje će pomoći u boljem tumačenju uticaja umerenog konzumiranja alkohola na inflamaciju i bolesti i stanja vezana za starenje.

Komentari