Lekolid, pomoć iz prirode u tretmanu endometrioze

lekolid

Lekolid je prirodni preparat namenjen ženama koje imaju endometriozu. Delujuće komponente u Lecolidu su kurkurmin, kvarcetin i N-acetilcistein. Preparat je potpuno priirodan, bez neželjenih efekata i kontraindikacija.


Endometrioza je prisustvo endometrijuma van uterusa, najčešće na jajnicima, jajovodima, ligamentima materice ali se može naći bilo gde u organizmu. To je hronično stanje koje sa sobom nosi mnoštvo problema.

U fiziološkom uslovima, endometrijum podleže dejstvu polnih hormona: progesterona i estrogena. Posledica tog dejstva je postojanje menstrualnog ciklusa kod svih polno zrelih devojaka/žena. Endometrijum u tom periodu raste, zadebljava i deskvamira u materičnu šupljinu, što za posledicu ima menstrualno krvarenje – menarha.

Kod osoba sa endometriozom, endometrično tkivo, bez obzira gde se nalazi, takođe podleže dejstvu hormona- raste, zadebljava, deskvamira. Posledica tog efekta je okrutno krvarenje negde u organizmu, zapaljenje organa zahvaćenog endometriozom, formiranje najpre manjih lezija a onda i ožiljnog tkiva i fibroznih traka – adhezija.

Više o endometriozi možete pročitati u tekstu: Sve što treba da znate o endometriozi

Sve to skupa se klinički manifestuje na različite načine :

 1. Bol u maloj karlici
 2. Bolne ovulacije
 3. Obilne menarhe
 4. Bolni seksualni odnosi
 5. Nadutost

Jedan od najvećih problema kod endometrioze je postavljanje dijagnoze što ne čudi ako se uzme u obzir da su simptomi nespecifični. Upravo je to razlog kasnog postavljanja dijagnoze, kada bolest dođe do trećeg ili četvrtog stadijuma.

Najčešće se dijagnostikuje kod mladih žena koje imaju problema sa začećem i to endometriozi daje socioekonomsku dimenziju.

Dijagnoza se postavlja:

 • Kliničkim pregledom male karlice i abdomena
 • Transvaginalnim UZ
 • MR male karlice u izuzetnim slučajevima i
 • Biopsijom sa ph nalazom što je i jedini siguran način

Terapija endometrioze je:

 • Medikamentozna: primenom analgetika i kontraceptiva
 • Hirurška. Terapijski pristup koji podrazumjeva hirušku intervenciju je praćen brojnim post operativnim komplikacijama i stepen recidiva bolesti je visok: 50% pacijenata nakon 5 godina ima povratak bolesti.

 

Lekolid, prirodni način tretmana endometrioze

Lekolid je nov način tretmana endometrioze.

Jedna tebleta Lecolida sadrži:

 1.  Kurkuma 210 mg
 2. Kurkumin 200 mg
 3. Kvercetin 200 mg
 4. N- acetazolamin 150 mg

Aktivne supstance su prirodnog porekla i svojim sinergističkim dejstvom dovode do smanjenja zapaljenja, smanjenja bola, zaustavljaju progresiju bolesti i recidiv nakon operacije.

Kurkumin – inhibira sintezu prostaglandina, citokina, COX-a – redukuje rast i proliferaciju tkiva endometrijuma inhibicijom angiogeneze, inhibicijom oslobađanja estradiola, smanjuje deskvamaciju ćelija.

Kvarcetin – flavonoid koji ma antiinflamatorno dejstvo: inhibira sintezu prostaglandina, leukotrijena, TNF-a. Izaziva redukciju rasta i proliferacije endometrijuma tako što smanjuje ekspresije estrogenskih receptora u endometrijumu i hipotalamusu.

N-acetilcistein – redukuje rast i proliferaciju endometrijalnog tkiva inhibicijom sinteze prostaglandina E2 koji učestvuje u konverziji testosterona u estradiol.

Zašto je značajna ENDOBASP tehnologija?

Jedna od važnih karakteristika Lekolid-a je da su aktivne supstance dobijene patentiranom ENDOBASP tehnologijom. To znači da je apsorpcija ovih supstanci iz digestivne cevi ao i njihova bioiskoristljivost 10 puta veća u poređenju sa drugim načinima dobijanja.

Benefiti primene Lekolid -a

Primena Lekolid-a u terapiji endometrioze omogućava pacijentu eliminaciju bola, smanjenje progresije bolesti, sprečavanje recidiva bolesti bez remećenja hormonskog statusa.

Preparat je potpuno priirodan, bez neželjenih efekata i kontraindikacija.

Kako se Lekolid primenjuje?

Jedna tableta dnevno u ciklusu od 3 meseca.

Ukoliko želite da saznate više o ovom preparatu posetite:

https://www.oktal-pharma.rs/sr/lekolid#overlay-context=sr/zastupstva/inpha-2000

 

Komentari