Osteoporoza

Osteoporoza

Osteoporoza je sistemsko oboljenje koštanog sistema koje se karakteriše redukcijom koštane mase na zapreminsku jedinicu normalne kosti, što smanjuje čvrstinu koštanog tkiva i povećava lomljivost. Komplikacije osteoporoze su lomovi kosti koji nastaju spontano ili na najmanju traumu. Osteoporoza se daleko češće javlja kod žena nego kod muškaraca. Nedostatak estrogena u postmenopauzi je najčešći uzrok osteoporoze. Kada se govori o osteoporozi kao epidemiji misli se prvenstveno na postmenopauzalnu osteoporozu.

Koji su tipovi osteoporoze?

Prema uzrocima nastanka osteoporoze postoji podela na dva tipa: primarna i sekundarna osteoporoza.

Primarna osteoporoza

Prema uzroku razlikujemo dva tipa primarne osteoporoze:
Postmenopauzalna osteoporoza – nastaje kod žena u postmenopauzi zbog nedostatka estrogena i senilna osteoporoza koja podrazumeva spori gubitak koštane mase koji je u funkciji starenja, a javlja se kod oba pola.

Sekundarna osteoporoza

Sekundarna osteoporoza može nastati kao posledica različitih oboljenja: hipertireoza, Kušingov sindrom, hipogonadizam kod muškaraca, hiperparatireoza, hipoestrogeni status žene u generativnoj dobi. Osteoporozu mogu uzrokovati i neka maligna oboljenja (multipli mijelom, metastatski tumori, mastocitoza), upotreba lekova (holestiramin, heparin, antikoagulanti, metotreksat) kao i neke hronične bolesti jetre, bubrega, creva, reumatoidni artritis itd.

Kako nastaje osteoporoza?

Kost je veoma metabolički živo tkivo u kojem se stalno od rođenja do smrti odvijaju dva uzajamno vezana procesa: proces razgradnje i proces izgradnje kosti. U vreme detinjstva i adolescencije do 25 ili 30 godine života u kostima nadvladava proces izgradnje što omogućava da kost raste u dužinu i širinu ali i da postaje gušća. Najveću gustinu kost dobija do tridesete godine života. Od tridesete do četrdesete godine života održava se ista gustina kosti jer je razgradnja kosti jednaka izgradnji pa nema neto gubitka koštane mase. Nakon četrdesete godine kod oba pola razgradnja kosti postaje veća od izgradnje. Pojavljuje se mali, spori i u početku neprimetan gubitak kosti koji traje do smrti, i posledica je starenja.

Kod žena već u perimenopauzi, a značajnije u postmenopauzi počinje brza i jača razgradnja kosti u odnosu na izgradnju kao posledica nedostatka estrogena. Postemenopauzalna osteoporoza nastaje kod žena od 50 do 65 godine starosti. U procesu postmenopauzalne razgradnje kosti prvenstveno su zahvaćene trabekularne kosti, posebno kičmeni pršljenovi i kosti podlaktice, ali i rebra i kosti nadlaktice i sve ostale kosti.

Da li će se kod svake žene u postmenopauzi pojaviti osteoporoza?

S obzirom da nedostatak estrogena povećava razgradnju kosti moglo bi se pretpostaviti da će se osteoporoza javiti kod svake žene u postmenopauzi. Iako sve žene ulaze u period estrogenskog deficita, neće se kod svake žene u postmenopauzi razviti osteoporoza.
Da li će se kod žene u postmenopauzi javiti osteoporoza zavisi od tri glavna faktora:
1. od maksimalne gustine koštane mase koju je žena stekla tokom života,
2. od stope gubitka koštane mase
3. od doba u kojoj je započela hormonski zavisna razgradnja.

Komentari