Osteoporoza

Koji faktori određuju stvaranje maksimalne gustine kosti?

Gustina koštane mase je individualna karakteristika i svaka žena u adultnom periodu ne dostigne istu vrednost. Značaj rasnog i genetskog faktora koji razlikuje pojedine individue je nesumnjiv i on svakako determiniše individualni maksimum koji može biti dostignut. Međutim, mnogi egzogeni faktori modifikuju mogućnost ekspresije endogenog faktora. Neadekvatni unos kalcijuma u vreme puberteta i adolescencije smanjuje maksimalnu gustinu kosti i stvara predispoziciju za razvoj osteoporoze. Disfunkcije jajnika i nedostatak estrogena u adolescenciji takođe se negativno odražava na rast i gustinu kosti. Ne treba zanemariti loše navike adolescenta kao što su pušenje, alkohol i droga i fizička neaktivnost koji direktno ili indirektno deluju na metabolizam umanjujuči izgradnju kosti.

Koji faktori određuju stopu gubitka koštane mase u menopauzi?

Bez obzira na maksimalnu gustinu koštane mase koju je žena stekla do tridesete godine života i sa kojom će stupiti u period perimenopauze, brzina gubitka koštane mase u vreme pada estrogena neće biti ista kod svih žena. Stopa razgradnje ili brzina kojom se kost razgrađuje uveliko odlučuje o tome da li će se kod žene razviti osteoporoza ili ne. Prema stopi gubitka koštane mase razlikujemo dve grupe žena:

„Slow“ ili „normal bone losers“ su one žene koje gube godišnje 0.5 do 2% koštane mase.
„Fast bone losers“ su one žene koje godišnje gube oko 3 do 5% koštane mase.

Kako vreme pojave menopauze može uticati na razvoj osteoporoze?

Ukoliko se menopauza prirodno javi pre četrdesete ili se jajnici operacijom odstrane, kod te pacijentkinje veoma rano nastupa faza brzog gubitka koštane mase pa je i logično očekivati veoma malu gustinu koštane mase oko 60 godine života, čak i ukoliko je pacijentkinja imala zadovoljavajuću gustinu na početku menopauze ili spada u grupu „slow bone losers“. Ovo je razlog zbog kojega ranu menopauzu smatramo značajnim faktorom rizika i imamo obavezu da te pacijente dobro informišemo o preventivnoj terapiji.

Kako možemo izmeriti gustinu koštane mase?

Postoji nekoliko načina da se izmeri gustina koštane mase. Bez obzira koja je tehnika i aparat u pitanju ovo merenje je jednostavno i bezbolno. Za merenje je potrebno samo nekoliko minuta. Zlatni standard za merenje gustine koštane mase, posebno ako je u pitanju postavljanje dijagnoze osteoporoze, jeste DEXA metoda. Ovom metodom možemo meriti gustinu pršljenova i kuka ali i dugih kostiju. Metoda se zasniva na apsorpciji X zraka, bezopasna je i neškodljiva. Danas se za skrining široko koriste aparati koji se zasnivaju na provodljivosti ultrazvučnih talasa kroz kost. Ultrazvučna metoda je potpuno neškodljiva, lako primenjiva, i može se više puta ponavljati.

Kako možemo saznati stopu gubitka koštane mase ili intenzitet razgradnje?

Da bi saznali kolika je stopa gubitka koštane mase možemo meriti biohemijske parametre koji nam pokazuju u kolikom obimu se vrši koštana ragradnja i prema vrednostima napraviti adekvatnu procenu. Drugi način je da nakon određivanja koštane mase denzitometrijom, ponovimo isti pregled nakon godinu dana da bi izračunali procenat gubitka koštane mase.
Da li rentgenskim snimanjem kosti možemo dijagnostikovati osteopeniju i osteoporozu?
Uobičajena je zabluda da rentgenski snimci mogu poslužiti za rano otkrivanje osteoporoze. Veoma često su snimci tehnički neispravni, a očitavanje takvih snimaka vodi u pregrešan zaključak. Osteopenija i početna osteoporoza se ne može uočiti na rentgenskim snimcima. Dijagnoza se može postaviti tek onda kada je izgubljeno oko 30% gustine koštane mase, a to je već uznapredovala osteoporoza koja je veoma često komplikovana frakturama.

Kome treba uraditi denzitometriju u cilju skrininga za osteoporozu?

Bilo bi idealno da svaka žena oko menopauze izmeri gustinu koštane mase. Nalaz gustine kosti bi nam omogućio da odredimo rizik za razvoj osteoporoze. Žene manje gustine koštane mase na početku menopauze imaju veći rizik za razvoj osteoporoze i trebalo bi da uzimaju preventivno terapiju koja bi mogućila se se spreči nagli gubitak koštane mase. Drugim rečima, treba da se sačuva gustina koštane mase koju pacijent u tom periodu života ima. Široki skrining ovakvog tipa u praksi nije moguć jer je preskup za zdravstveno osiguranje, a mnogi ga pacijenti takođe ne mogu sami platiti. Iz tog razloga se merenje gustine koštane mase strogo savetuje svim pacijentima koje u postmenopauzi nisu na hormonskoj supstituciji, a spadaju u grupu većeg rizika prema anamnestičkim podacima.

Koji su anamnestički faktori rizika za osteoporozu?

Teoretski bi bilo moguće ispisati listu faktora rizika za razvoj osteoporoze, pomoću koje bi mogli odrediti stepen rizika za svaku ženu ponaosob. Iako su mnogi faktori dobro proučeni, ne postoji istraživanje koje bi nam pružilo indeks prema kojem bi bilo moguće vrednovati značaj i težinu svakog faktora rizika i izračunati ukupan skor.

Anamnestički faktori rizika za osteoporozu:
• Godine i pol
• Gentski: bela rasa, porodična anamneza
• Nutricioni: nedovoljni unos kalcijuma, nedostatak vitamina D, veliki unos proteina, malnutricija
• Fizička aktivnost. sedentarni način zivota, imobilizacija
• Hormonski faktori: kasni pubertet, ovarijalna disfunkcija, rana menopauza
• Alkohol
• Pušenje
• Endokrina obolenja: Kušingov sindrom, hiperparatireodizam, hipertireoza
• Lekovi: kortikosteroidi, heparin, antacidi, antikonvulzivi
• Hronična obolenja: obolenja jetre i bubrega, ahlorhidrija
Ukoliko žena ima više od dva faktora rizika spada u grupu visokog rizika.

napisala: Dr sci. med. Terezija Mošković –

Specijalista ginekologije i akušerstva, Doktor medicinskih nauka Specijalistička ginekološka ordinacija „Mošković”, (011) 308 99 44, 245 58 58, terezam@eunet.rs

Komentari