Rani simptomi u menopauzi

Rani simptomi

U rane ili akutne simptome menopauze spadaju vazomotorni simptomi i psihičke tegobe.

Koji su vazomotorni simptomi?

Najčešći, karakteristični i prepoznatljivi vazomotorni simptomi jesu navale vrućine i znojenje. U sklopu pojave ovih simptoma ali i nezavisno, mogu se javiti, glavobolja, lupanje srca, bolovi u zglobovima i mišićima, nadutost, vrtoglavica, nesanica.

Zašto se javljaju vazomotorni simptomi?

Pad estrogena dovodi do smanjenog izlučivanja endorfina u hipotalamusu i hipofizi. Nedostatak inhibitornog delovanja endorfina na ovom nivou dovodi do alteracije GnRh neurona i termoregulacionog centra u hipotalamusu. S druge strane nedostatak kateholestrogena dovodi do aktivacije alfa adrenergičkog sistema. Ovo uzrokuje pojavu vazomotornih simptoma.

Da li se vazomotorni simptomi uvek javljaju neposredno posle menopauze?

Ne. Vazomotorni siptomi se mogu javiti i nekoliko godina pre menopauze, čak i kod žena sa potpuno urednim menstruacijama. U početku se grupišu u period pre menstruacije pa ih je teško razlikovati od premenstrualnog sindroma. Prvi put se kod žene mogu javiti čak nekoliko godina nakon menopauze.

Da li sve žene u klimakterijumu pate od akutnih klimakteričkih simptoma?

Ne. Oko 75% žena u klimakterijumu oseća vazomotorne simptome. Trećina od njih se žali na intenzivnije simptome.
Prema istraživanjima u našoj zemlji sprovedenim u velikoj epidemiološkoj studiji 75% žena koje su u peri ili postmenopauzi oseća vazomotorne simptome. Uglavnom su zastupljene žene koje imaju slabije simptome koje one lako podnose ali 36% žena ima intenzivne vazomotorne simptome.

Šta je kriptomenopauza?

Kada žena nema vazomotorne i psihičke simptome zbog nedostatka estrogena u klimakterijumu govorimo o tzv. kriptomenopauzi. Oko 20% do 25% žena u klimakterijumu bez obzira na nedostatak estrogena nema vazomotorne simptome.

Da li postoji razlika u učestalosti i jačini simtoma kod žena u prirodnoj i artificijalnoj menopauzi?

Smatra se da se u artificijalnoj menopauzi javljaju intenzivniji simptomi nego u prirodnoj menopauzi iako to nije pouzdano dokazano. Zračenje, hemioterapija ili odstranjivanje janika dovode do naglog pada estrogena. Za razliku od prirodne menopauze organizam se ne privikava na postepen pad estrogena i to se smatra odgovornim za ispoljavanje intenzivnijih simptoma.

Koliko dugo se vazomotorni simptomi javljaju?

Vazomotorni simptomi se kod pacijenta mogu javljati samo par meseci, ali češće je to nekoliko godina. Oko 70% žena prate ovi simptomi dve godine, a 25% žena simptome oseća 5 godina. Retko (kod 5% žena) se javljaju do u duboku starost. Iako su u jednom periodu bili potpuno iščezli vazomotorni simptomi se mogu opet pojaviti.

Šta su to talasi vrućine?

Talase vrućine ili valunge žene opisuju kao naglu pojavu povišene temperature kože lica vrata i poprsja. Najčešće je prostiranje toplotnog talasa od tela prema glavi, ali se talas može širiti u bilo kom pravcu pa i po celom telu. Veoma često je ovaj simptom pračen znojenjem glave i vrata ili celog tela, ali i drugim simptomima, lupanjem srca, mučninom, glavoboljom.

Komentari