Matični mleč (Royal Jelly) zaslužio je ovaj atribut zahvaljujući činjenici da predstavlja vrhunac prirodne biosinteze jer sadrži sve neophodne supstance za rast, razvoj i normalno funkcionisanje organizma. U matičnom mleču je detektovana bakteriostatska supstanca rojalazin što je u velikoj meri objašnjenje za pozitivno dejstvo mleča kod različitih vrsta infekcija.

Matični mleč nastaje lučenjem pljuvačnih žlezda pčela radilica i samo privremeno (prva tri dana) služi kao hrana za sve larve. U tom periodu su sve larve, a njihov broj se meri hiljadama, zdrave i prave. Nakon toga, pa do sada neobjašnjenim zakonima prirode privilegiju ishrane matičnim mlečom zadržava samo jedna larva, buduća matica. Ista ta matica će biti dvostruko veća i teža od obične pčele radilice i njen životni vek će biti od 5 – 7 godina za razliku od ostalih pčela koje dožive svega nekoliko nedelja.

Upravo zato su pčelari još od davnina nakon sakupljanja delili matični mleč bolesim osobama, pothranjenoj deci, trudnicama verujući u blagotvornost njegovog dejstva.
Međutim, činjenica da je takav svež matični mleč održavao svoju bioaktivnost svega 48 sati, ograničavala je potpuno ispoljavanje njegovog potencijala. Tek u drugoj polovini 20. veka ruski naučnici su utvrdili da se postupkom liofilizacije može dobiti stabilan proizvod koji svoju punu aktivnost ispoljava i nakon nekoliko godina.

U pogledu sastava matični mleč predstavlja kompleksnu mešavinu različitih materija među kojima su najznačajnije: belančevine (12,34%), ugljeni hidrati (12,49%), masti (5,46%), vitamini (C, B1, B6, B5, B8, A, E, K, biotin, folna kiselina, inozitol), minerali (K, Na, Ca, P, Mg, Fe, Zn, S, Se), acetilholin, nezasićene masne kiseline (10 – hidroksidecenska), nukleinske kiseline, brojni enzimi i slobodni nukleotidi.

Upotrebom savremenih analitičkih metoda u matičnom mleču je detektovana bakteriostatska supstanca rojalazin što je u velikoj meri objašnjenje za pozitivno dejstvo mleča kod različitih vrsta infekcija.

Ono što je oduvek predstavljalo enigmu jeste dug životni vek matice. Kada je otkriveno da se u matičnom mleču pored ostalih vitamina nalazi i pantotenska kiselina verovalo se da je ona „eliksir života“. Dugotrajnim radom utvrđeno je da je supstanca parotein u sadejstvu sa pantotenskom kiselinom usporava kataboličke procese karakteristične za ćelije u fazi starenja.

Stimulacijom imunog sistema i snažnim antioksidativnim delovanjem matični mleč značajno može da pomogne ljudima koji su izloženi radio i hemioterapiji. Osim toga, najnoviji radovi ukazuju na značajnu ulogu 10-hidrocidecenske kiseline (10HDA) u usporavanju rasta tumora što sve opet otvara još jednu dimenziju u spektru pozitivnih dejstava matičnog mleča.
Anaboličko i regenerativno dejstvo matičnog mleča može na veoma koristan način da se upotrebi kod osoba sa povećanim energetskim potrebama, pre svega kod dece, sportista, trudnica i starijih ljud.

I na kraju, važno je napomenuti da je poželjno birati one formulacije matičnog mleča koje omogućavaju sublingvalnu primenu što bi, generalno, trebalo da važi za sve pčelinje proizvode. Liofilizovani matični mleč u kesicama po 1000 mg može direktno da se aplikuje pod jezik ili da se kombinuje sa medom. Navedenim načinima primene izbegava se nepovoljno dejstvo enzima gastrointestinalnog trakta, pa je samim tim iskoristljivost komponenata matičnog mleča potpuna, a dejstvo veoma brzo i maksimalne jačine.

napisao: Mr ph. Rade Ćupina
 

Komentari