Šta je biljni lek a šta biljni dijetetski proizvod

Biljni lek, tradicionalni biljni lek ili dijetetski supplement, šta nam registracija proizvoda govori o njegovoj efikasnosti i bezbednosti? Primena biljaka u medicinske svrhe koncept je koji je poznat hiljadama godina. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO), procenjuje se da 80% stanovništva u celom svetu koristi preparate na bazi biljaka u okviru primarne zdravstvene zaštite. Proizvodi … Continue reading Šta je biljni lek a šta biljni dijetetski proizvod