Šta je potrebno za start ?

Pauze u vežbanju su česta pojava. Razloga ima mnogo: povrede, bolest, trudnoća, službena putovanja, promena posla, ispitni rokovi… Prvi prolećni dani čine da se većina uspavanih vežbača probudi i odmah počne sa intenzivnim treninzima.

Dešava se tako, da fizička aktivnost umesto da donese koristi organizmu bude uzrok povreda i stresa što dovodi do ponovnog prekida aktivnosti. Pre samog početka procesa vežbanja da bi on i doneo očekivane koristi neohodno je proveriti svoje zdravstveno stanje, i na osnovu toga planirati treninge.

Loše vođena fizička aktivnost donosi više štete nego koristi

Biološki procesi i fiziologija su neumoljivi. Nakon tridesete godine telo stari. Tetive i mišići gube svoju eleastičnost i brzinu regeneracije. Diskovi između pršljenova i hrskavica postaju porozni i skloniji habanju i potrošnji. Bazalni metabolizam se usporava pa se lako masne naslage talože oko stomaka i bokova. Fizička aktivnost doprinosi da se ovi procesi uspore ali ona ukoliko nije izbalansirana može doneti više štete nego koristi.

Zbog ubrza­nog načina života kao i želje da se rezultati vežbanja postignu u što kraćem roku, kao i sa druge strane visokorazvijenog fitness-biznisa, svakodnevno smo preplavljeni sistemima vežbi sa zapada. „Boot” kampovi, „CrossFit” itd. su samo neki od trenutno popularnih. Ovo su visokointenzivni načini vežbanja koji propagiraju brze rezultate, isklesana tela, kodekse ratnika. Trenutni rezultati za većinu ljudi zaista i jesu zapanjujući.

Ovi programi praćeni su i redukcijskim dijetama tako da uz visoku potrošnju kalorija u pojedinačnim treninzima dolazi do znatnih gubitaka na težini. Međutim, ovi visokointenzivni treninzi pokreću i čitavu buru hormona zahvaljujući kojoj vežbač ima mnogo energija, oseća se svemoćno i euforično.

Međutim, vrlo brzo nastupa nekompenzatorni umor, telo ne uspeva da se regeneriše i oporavi između dva treninga. Pojedinac još kratko vreme na račun lične i kolektivne euforičnosti prati zadati tempo ali ubrzo dolazi do fizičkog a često i psihičkog sloma, koji najčešće rezultira povredama i odustajanjem od daljeg vežbanja.

Detaljan fizički pregled osnova za odabir fizičke aktivnosti

Dva su ključna koraka koje trebate napraviti pre odabira fizičke aktivnosti kojom želite da se bavite a to su: detaljan zdravstveni pregled i procena stepena funkcionalne snage. Zdravstveni pregled uključuje spiroergometrijsko testiranje (test pod opterećenjem). Ovim testom preko srčanih i disajnih parametra utvrđuje se da li ste i koliko spremni za vežbanje. Apsolutne kontraindikacije za bavljenje rekreativnim vežbanjem su jako retke.

Osobe koje imaju neki zdravstveni problem najbolje bi bilo da taj problem reše pre početka vežbanja, a ukoliko to nije moguće, intenzitet i vrstu vežbi treba prilagoditi trenutnom stanju organizma. Ovakvim testiranjem pod opterećenjem dobija se uvid u nivo opšte kondicije, izdržljivosti,energetske potrošnje, metabolizma itd. Na osnovu dobijenih parametara može se dati preporuka koja vrsta vežbanja odnosno aktivnosti je za vas najbolja, kojim intenzitetom trebate vežbati i koliko često.

Procena stepena funkcionalne snage

Optimalno razvijena funkcionalna snaga znači čvrste, stabilne i mobilne zglobove, pravilno držanje kičme, elastične mišiće i tetive. Serijom testova kroz vežbe radi se procena funkcionalnosti kičme, karlice, kukova, skočnog zgloba i ramena. Ako spadate u grupu ljudi koji dugo nisu vežbali i praktikuju sedalni način života, neophodno je da bar par meseci lagano vežbate kako bi razvili svoju funkcionalnost, a tek onda možete pristupiti nekom intenzivnijem programu. Iskusan i školovan trener trebao bi samo za vas da napravi program treninga.

Ovi programi uključuju vežbe poput čučnjeva, razne oblike upora, iskorake, potiske, povlačenja, vežbe na nestabilnim površinama.

Kombinacijom vežbi kojima se radi na eleme­ntarnim oblicima kretanja sa rekvizitima, uspešnost je veća a i isključena je jednoličnost.

Klasične vežbe na trenažerima u fitnes centrima su mnogo manje efikasne.

Po pravilu to su izolirajuće vežbe gde radi samo jedan zglob s pripadajućim mišićima. Najobičnije hodanje je efikasnije jer telo funkcioniše na način aktivacije više zglobova i mišića istovremeno. Pravilna forma i tehnika vežbanja od ključne su važnosti. U suprotnom može doći do povreda i oštećenja, što vežbanje čini više štetnim nego korisnim. Pod nadzorom profesionalnog trenera bićete sigurni.

Komentari