Kako se pripremiti za laboratoriju ?

Uopšteno se može reći da se uzorkovanje krvi vrši u jutarnjim časovima, natašte. Odnosno, ispitanik pre vađenja krvi ne bi trebao da jede 8 do 10 sati (voda se sme piti). Dan pre odlaska u laboratoriju potrebno je izbegavati veće telesne napore i uzimanje alkoholnih pića. Takođe je potrebno izbegavati upotrebu lekova 48 sati pre uzimanja uzorka, osim obavezne, hronične terapije.


Laboratorijsko testiranje je stresno, neprijatno, obeleženo neizvesnošću i iščekivanjem rezultata. Najneprijatnija situacija koja Vam se može desiti je da u ambulanti lekara shvatite da je rezultat koji ste čekali nereprezentativan zbog neadekvatne pripreme za pregled. Stoga je od izuzetnog značaja, i za Vas i za Vašeg lekara, da se za pregled adekvatno spremite time štedite vreme, novac i smanjujete stres.
Davanje uzorka za laboratoriju obično se vrši u ranim jutarnjim časovima što ne predstavlja pravilo. Neki parametri ljudskog tela su vremenski zavisni (na primer telesna temperatura, nivo hormona i slično) pa da bi se rezultati mogli porediti merenje se mora vršiti u jutarnjim časovima. Međutim, najveći broj biohemijskih parametara krvi je vremenski nezavisan i uzorak se može dati u bilo koje doba dana (osim ako Vaš lekar nije posebno naznačio vreme uzorkovanja).

Komentari