Kako se pripremiti za laboratoriju ?

Tabela: Referentne vrednosti najčešće ispitivanih biohemijskihparametara

Parametar Referentna vrednost

Jedinica

Glukoza

3.6 – 5.8

mmol/L

Urea

2.5 – 6.1

mmol/L

Kreatinin

44 – 106

μmol/L

Mokraćna kiselina (urat)

149 – 446

μmol/L

Bilirubin ukupni

3.0 – 22.0

μmol/L

Bilirubin direktni

0.5 – 7.9

μmol/L

Ukupni proteini

63 – 82

g/L

Albumini

39 – 50

g/L

Kalijum

3.5 – 5.1

mmol/L

Natrijum

135 – 148

mmol/L

AST

8 – 39

U/L

ALT

9 – 52

U/L

ALP

38 – 126

U/L

Gama GT

8 – 78

U/L

LDH

313 – 618

U/L

Hemoglobin

muškarci:  130-170

žene:          115-160

g/L

Eritrociti

muškarci:  4.5-5.8

žene:          3.7-5.2

x1012/L

Hematokrit

muškarci: 0.40-0.54

žene          0.35-0.48

 
MCV

muškarci:    80-94

žene:            81-99

fL

Leukociti

4.0 – 10.0

x109/L

Trombociti

150 – 350

x109/L

Se

10 – 20

mm/h

Komentari