Pušenje nargile ili cigareta, šta je štetnije?

pušenje nargile
Tokom jednog sata upotrebe nargile pušač u proseku unese kancerogenih materija koliko se nalazi u 10 cigareta

Pušenje nargile je tradicionalna upotreba duvana koja se praktikuje 500 godina unazad na teritoriji Bliskog Istoka, Severne Afrike i Azije i prema nekim izvorima potiče iz drevne Indije, gde je ova tradicija uvedena kao alternativa uobičajenoj upotrebi duvana, dok drugi izvori tvrde da nargila vodi poreklo iz Južne Afrike, Persije, Etiopije i drugih zemalja.

Tokom poslednjih par godina upotreba duvana širom sveta se smanjuje, ali se istovremeno registruje porast upotrebe nargile posebno među adolescentima. Takođe, raste broj ugostiteljskih objekata koji nude ovu vrstu zadovoljstva, pa mislim da je potrebno skrenuti pažnju na moguće opasnosti koje pušenje nargile nosi.

Zašto je pušenje nargile sve popularnije?

Kako pokazuju istraživanja, u Litvaniji, Estoniji i Češkoj oko 22% stanovnika je nekad koristilo ili aktivno koristi nargilu dok se procenat srednjoškolaca i studenata koji su probali nargilu u oblasti Mediterana i SAD kreće oko 20%, odnosno 30%, redom.

Postoje i razlozi zašto je pušenje nargile primamljivije nego upotreba cigareta, a jedan od njih je široka paleta aroma koje se nude, upotreba psihoaktivnih materija u kombinaciji sa duvanom.

Značajnu ulogu igra i činjenica da nargila barovi imaju egzotičnu atmosferu, nalaze se blizu škola, nude dodatnu zabavu kao što je uživanje u orijentalnom plesu isl.

Istraživanja ukazuju na to da 60% populacije veruje da je pušenje nargile manje štetno nego pušenje duvana jer dim prolazi kroz vodu, a takođe je rasprostranjeno ubeđenje da se zavisnost od nikotina tokom upotrebe nargile razvija sporo, iako se zapravo zavisnost od nikotina javlja mnogo BRŽE (pri upotrebi nargile tokom samo 6 dana u mesecu za manje od godinu dana).

Da li su nargile štetnije po zdravlje od cigareta?

Kada su u pitanju zdravstveni efekti, možda će Vas iznenaditi činjenica da je nargila štetnija od cigareta, a neke studije daju i procene, pa povezuju upotrebu nargile sa malignim procesima na glavi i vratu, potvrđuju da je rizik od kardiovaskularnih bolesti čak trostruko veći, a spominje se i rizik za dobijanje tuberkuloze, kako je pokazala jedna studija slučaja iz Švedske.

Sastojci dima nargile

Kao i pri upotrebi cigareta, korišćenjem nargile unose se nitrozamini, policiklični aromatični ugljovodonici (benzo-a-piren i antracen), isparljivi aldehidi (formaldehid i acetaldehid, akrolein), benzen, ugljen monoksid, azotovi oksidi, kao i teški metali, a količina svega prilično zavisi u od zapremine, dizajna nargile, dužine upotrebe, učestalosti udisanja dima. Ako bismo uporedili ukupnu udahnutu količinu materija, nargila bi se pokazala kao mnogo gori izbor od cigareta, čemu značajno doprinosi i činjenica da u nargili sagoreva i ugalj čiji dim obiluje teškim metalima i kancerogenim ugljovodonicima.

Dim nargile vs. dim cigarete

Kao što rekoh, određeni faktori utiču na kvalitet dima tokom pušenja.

Ilustracije radi, tokom jednog sata upotrebe nargile pušač u proseku unese kancerogenih materija koliko se nalazi u 10 cigareta, dok ugljen monoksid može biti zastupljen i u mnogo višoj koncentraciji. Kada se normira u odnosu na nikotin, najmanje 3 puta više karboksihemoglobina u krvi se registruje nakon pušenja nargile nego nakon upotrebe cigareta, pa je jedna od mogućih posledica upotrebe nargile i trovanje ugljen monoksidom. Od drugih štetnih materija, sesija nargile po koncentraciji olova odgovara količini olova koju oslobodi sagorevanje 80 cigareta, po koncentraciji formaldehida količini koju oslobodi 27 popušenih cigareta, a hroma i akroleina količini od 19 popušenih cigareta.

Kako ove materije utiču na zdravlje?

Da rezimiramo uticaj na zdravlje svih ovih materija.

Nikotin utiče na oslobađanje kateholamina, što uzrokuje ubrzan rad srca i porast krvnog pritiska, kao i poremećaj nivoa triglicerida i holesterola u krvi.

Ugljen monoksid utiče na formiranje karboksihemoglobin kompleksa zbog čega se smanjuje priliv kiseonika u čitavo telo.

Suspendovane čestice utiču na poremećaj imunološkog odgovora, porast krvnog pritiska i veći rizik od nastanka tromba.

Isparljiva organska jedinjenja i teški metali uzrokuju oksidativni stres i sve ovo u konačnom ishodu ima za rezultat srčani i moždani udar, kao i maligna oboljenja.

Izgleda da ova vrsta zabave još nije došla pod lupu javnosti i da još nisu osmišljene preventivne mere niti je javnost upoznata sa pravom opasnošću od upotrebe nargile, a posebne zablude postoje kad je u pitanju nikotinska zavisnost i štetnost upotrebe nargila.

Ukoliko se pitate da li je pušenje e-cigareta dobra alternativa duvanu pročitajte: Kako elektronske cigarete utiču na zdravlje

Komentari

Avatar
Prof. dr Svetlana Stanišić profesor je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Autor je i koautor brojnih naučnih radova objavljenih u recenziranim časopisima, edukativnim publikacijama i monografijama. Oblast njenog istraživanja odnosi se na ishranu ljudi, uticaju zagađenja životne sredine na zdravlje. Autor je dve knjige na temu ishrane, rekreacije i zdravlja.