Matične ćelije

Novosti u lečenju sistemske skleroze

Preživljavanje pacijenata koji boluju od sistemske skleroze, može se unaprediti transplantiranjem hematopoeznih matičnih ćelija. Transplantacija hematopoeznih matičnih ćelija pruža bolju mogućnost za dugotrajno preživljavanje pacijentima sa difuznom kutanom sistemskom...

Matične ćelije zamena za skalpel

Matične ćelije su slabo diferencirane ćelije, sposobne da se transformišu, u ćelije drugih tkiva i organa. Zbog te sposobnosti one su u stanju da zaceljuju oštećena tkiva, migrirajući na...

Matične ćelije u terapiji oštećenih zglobnih hrskavica

13. oktobra je održan 4. Međunarodni simpozijum u organizaciji Cryo-Save-a, IMGGI-a Nacionalne asocijacije za unapređenje i razvoj regenerativne medicine. Tema simpozijuma je bila regenerativna medicna, tkivno i genetsko inženjerstvo....

Pupčanik: krv i tkivo

Pupčanik kao anatomska struktura omogućava povezivanje embriona ili fetusa sa posteljicom. Pupčanik u sebi sadrži dve arterije i venu. Oni su okruženi Vartonovim gelom. Funkcija pupčanika jeste da fetusu...

Matične ćelije

Kada čovek bude ovladao tajnama matičnih ćelija tj kada bude bio u stanju da iskoristi njihov terapijski potencijal biće to prekretnica u medicini 21.veka. Sa sadašnjim poznavanjem matičnih ćelija...

Banke matičnih ćelija

Poslednjih godina porastao je značaj matičnih ćelija. Matične ćelije imaju izvanrednu sposobnost da se dele i diferenciraju u 220 različith tipova ćelija u ljudskom organizmu. One imaju krucijalnu ulogu...

Drugačiji pristup lečenju infarkta miokarda

Primena matičnih ćelija predstavlja budućnost terapije infarkta miokarda, jer će omogućiti regeneraciju oštećenog miokardnog tkiva za razliku od dosadašnjih terapijskih protokola koji se baziraju na lečenju simptoma i uzroka...

Alchajmerova bolest i lečenje matičnim ćelijama

Alchajmerova bolest je progresivno, neurodegenerativno oboljenje za koje do danas nije nađen lek, niti se našao način da se uspori progresija same bolesti. Oko 37 milona ljudi širom sveta pati...

Matične ćelije, temelji života

Ljudsko telo sastoji se od više od 200 tipova zrelih ćelija. Svaki tip ima svoju karakterističnu i specijalizovanu funkciju. Matične ćelije se razlikuju od zrelih ćelija po tome što...

Matične ćelije, zalog za budućnost

Matične ćelije u terapiji oštećenja oka Na nedavno održanom simpozijumu „Regenerativna medicina - evropske tendencije” u Beogradu kome je prisustvovao veliki broj priznatih stručnjaka iz zemlje i...

AKTIVNOSTI

error: Sadržaj je zaštićen!