Statini i razvoj Parkinsonove bolesti

razvoj parkinsonove bolesti
Upotreba statina može ubrzati razvoj Parkinsonove bolesti kod pacijentima sa već povećanim rizikom.

Neke studije pokazuju da uzimanje statina, koji se inače koriste za snižavanje nivoa holesterola u krvi mogu da obezbede zaštitu od Parkinsonove bolesti. Postoje, međutim i sukobljeni dokazi o upotrebi ovih lekova i riziku za razvoj Parkinsonove bolesti.


“Jedan od razloga koji bi mogao da objasni ove prve rezultate je taj što je povišen holesterol, koji je glavni indikator za upotrebu statina, povezan sa smanjenom pojavom Parkinsonove bolesti„, rekao je istraživač dr sc med. Ksuemei Huang. „Ovo je otežalo dalje saznanje da li se radi o protektivnom efektu samih statina ili već postojećeg statusa holesterola.

Takođe, u terapiji se danas koriste različiti statini što može biti razlog dobijanja dijametralno suprotnih rezultata. Dok statini koji su rastvorljivi u vodi ne mogu da prođu krvno-moždanu barijeru, liposolubilni statini imaju tu sposobnost. A obzirom da se pacijenti mogu lečiti bilo kojim oblikom statina, određivanje kako oni zaista utiču na rizik od Parkinsonove bolesti može biti teško.

Rezultati novog istraživanja objavljenog od strane Movement Disorders  ukazuju na to da upotreba statina može ubrzati razvoj Parkinsonove bolesti kod pacijentima sa već povećanim rizikom.

U studiju su uključeni podaci iz osiguranja za više od 50 miliona pacijenata. Autori su identifikovali skoro 22.000 pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, među kojima je bilo 2.322 novo-dijagnostikovanih.

Posle analize svih podataka, istraživači su zaključiti da je prethodna upotreba statina bila povezana sa većim rizikom od razvoja Parkinsonove bolesti. Utvrdili su i da je ta veza bila najizraženija na samom početku uzimanja statina.

 „Upotreba statina je povezana sa višim, a ne sa nižim rizikom od nastanka Parkinsonove bolesti, a veza je znatno primetnija kod lipofilnih statina, zapažanje koje nije u skladu sa trenutnom hipotezom da ovi statini štite nervne ćelije“, rekao je dr Huang.

„Pored toga, ova veza bila je najjača u slučajevima kada su statini korišćeni manje od 2,5 godine, što ukazuje na to da bi statini mogli da olakšaju pojavu Parkinsonove bolesti.“

„Naša analiza je takođe pokazala da je hiperlipidemija povezana sa smanjenom prevalencijom Parkinsonove bolesti, što jeste u skladu sa prethodnim istraživanjem“, rekao je istraživač dr Guodong Liu.

Autori upozoravaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se uspostavila veza i napominju da pacijenti koji uzimaju statine treba da nastave sa terapijom.

„Ne kažemo da statini uzrokuju Parkinsonovu bolest, već da naša studija ukazuje na to da  statini ne bi trebalo da se koriste sa idejom da će štititi od Parkinsonove bolesti“, rekao je dr Huang.

„Postoje individualne razlike u nivou rizika za nastanak srčanih bolesti, kao i Parkinsonove bolesti. Ako vaša majka ima Parkinsonovu bolest i vaša baka je takođe ima, a vi nemate porodičnu istoriju srčanog udara ili moždanog udara, možda bi trebalo da pitate svog lekara da vam detaljnije objasni razloge i rizike od uzimanja statina. „

Komentari