X nož za precizno zračenje tumora

danica grujičić

Intervju: prof. dr Danica Grujičić, neurohirug, načelnica Odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prednost ovog aparata je velika preciznost, posebno kada se radi o tumorima koji se nalaze blizu kičmene moždine, jer je zahvaljujući tehnološkom napretku omogućeno da se tumori ozrače, a sačuva nervno tkivo kičmene moždine.


Uskoro bi u Kliničkom centru Srbije trebalo da počne da se primenjuje Iks (X) nož ili „EDŽ“ (originalan naziv proizvođača) linearan akcelerator koji predstavlja radiohiruršku mašinu, koja maksimalno precizno zrači tumore, kako glave i vrata, tako i celog tela bez ograničenja u lokalizaciji.

danica grujičić

 

– U toku su završni radovi i očekujemo da će prvi pacijent biti tretiran na ovom izvanrednom aparatu na dan 80 godina formiranja neurohirurgije u Srbiji – 31.oktobra 2018.godine. U odnosu na sadašnje metode prednosti X noža su u daleko većoj preciznosti, čak i kada se koristi kao aparat za konformalnu standardnu radioterapiju.

Dali smo mu ime X nož zato što se za raliku od Gama noža, gde je zračenje gama zracima, ovde radi o zračenju X zracima – najavila je za magazin PharmaMedica prof. dr Danica Grujičić, neurohirug, načelnica Odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Čuva kognitivne funkcije pacijenta

Radi se o linearnom akceleratoru koji se može koristiti i za standardnu terapiju, ali i za visoko precizno lečenje tumora veličine do 6 cm, bez obzira da li se nalaze u glavi,vratu, plućima, jetri, prostati ili kičmi.

Ono što je velika prednost ovog aparata, jeste velika preciznost, posebno kada se radi o tumorima koji se nalaze blizu kičmene moždine, jer je zahvaljujući tehnološkom napretku omogućeno da se tumore ozrače, a sačuva nervno tkivo kičmene moždine – istakla je prof. dr Danica Grujičić.

Za sada, u KC Srbije aktivno se primenjuje Gama nož. Gama nož je aparat koji omogućava maksimalnu  preciznost zračenja tumora u mozgu, bazi lobanje, i početnom delu kičme do drugog vratnog pršljena.

– Najčešča primena Gama noža je u onkologiji kod pacijenata koji su u dobrom opštem stanju, a koji imaju jednu ili više metastaza u mozgu. Maksimalno preciznim zračenjem u jednom danu takvim pacijentima se plasira doza zračenja koja bi klasičnom metodom morala da se daje desetak dana, a pored toga zrači se samo i isključivo tumorsko tkivo bez zračenja zdravih delova mozga. Na taj način pacijenti koji primaju hemioterapiju ne moraju da se izlažu nikakvoj hirurškoj intervenciji ukoliko imaju jednu metastazu već nakon zračenja  nastavljaju svoju hemioterapiju – objasnila je naša sagovornica dr Danica Grujičić.

Pored toga, pacijenti imaju daleko bolji kvalitet života jer se ovim vidom“ radiohirurgije“ čuva bela moždana masa koja ne trpi radijaciju, kao kod zračenja celog mozga, te su kognitivne funkcije pacijenata (pamćenje, koncentracija, pažnja, upamćivanje, govor) sačuvane. Ograničenja predstavljanju tumori koji su veći od 3 cm i u tom slučaju u zavisnosti od broja metastaza možemo kombinovati operaciju, Gama nož i zračenje celog mozga sa posebnom tehnikom čuvanja onih delova mozga koji su odgovorni za gore navedene funkcije.

Druga indikacija za lečenje na Gama nožu jesu benigni tumori takođe veličine do 3cm (meningeomi, švanomi i neke vrste tumora baze lobanje) kod kojih se Gama nožem ne mora postići potpuni gubitak tumora, već se može zaustaviti njihov dalji rast tako da tumori ili se mogu smanjiti ili mogu čak i nestati ili ne rastu i ne smetaju pacijentu.

danica grujičić

Leči i malformacije krvnih sudova mozga

Treća indikacija za operaciju jesu arteriovenske (AV) malformacije krvnih sudova mozga, ranije takođe do 3 cm veličine, posebno one koje se nalaze u dubokim strukturama mozga ili zonama mozga koje su odgovorne za pokretanje ruke, noge, govor, vid i slično, gde se nakon direktne hirurške intervencije može očekivati razvoj teškog neurološkog deficita (oduzetost ruke, noge, nemogućnost govora, oslabljen vid i sl.).

– U poslednjih nekoliko godina na Gama nožu se leče i malformacije krvnih sudova mozga koje su veće i koje nekada mogu obuhvatati i do dva moždana režnja, s tim da se kod takvih malformacija u najvećem broju slučajeva tretman mora uraditi bar dva puta. Ograničenje kod ovog vida lečenja jeste činjenica da ukoliko je malformacija krvnih sudova krvarila, pacijent mora sačekati do tretmana na Gama nožu bar šest meseci, a naredne dve do tri godine mora izbegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu zbog mogućnosti da unutar te dve do tri godine prokrvari – rekla je dr Danica Grujičić.

Kontrola kod svih ovih slučajeva se radi mangetnim rezonancama, u određenom vremenskom periodu koji se razlikuje u zavisnosti od vrste tumora ili malformacije koja je zračena. Kod AV malformacija sada nakon tri godine se radi kontrola digitalna angiografija kataterizacijom.

Pored strukturnih promena mozga kao što su tumori i AVM, na Gama nožu se mogu lečiti i funkcionalni poremećaji kao što je neuralgija trigeminusa, određene vrste epilepsije (strogo indikovane od strane neurologa) pa i poremećaji pokreta, s tim što je kod ovih vrsta poremećaja najzastupljenije lečenje neuralgije trigeminusa, gde je postižu dobri rezultati, posebno kod onih pacijenata kod kojih drugi vidovi terapije nisu doveli do oslobađanja od bola.

Uzroci pojave tumora su različiti 

Sa povećanjem broja magnetnih rezonanci koje omogućavaju dobru dijagnostiku povećava se i broj pacijenata kojima se otkrivaju, kako benigni tako i maligni tumori na mozgu u većem broju nego ranije. Što se tiče uzroka oni mogu biti: urođene bolesti, kao i svi oni faktori koji utiču na pojavu tumora bilo gde u organizmu. Mnogo se pričalo i govorilo o uticaju i koršćenju mobilnih telefona o razvoju tumora na mozgu, međutim to do sada nije dokazano.

Reagovati na prve promene u ponašanju

Kod odraslih osoba prvi simptomi su promene u ponašanju koje nažalost može primetiti samo porodica pacijenta, ali najčešće mesecima te promene tumače na različite načine i zato se pacijent  posebno sa malignim tumorom, na žalost neurohirurgu javlja u završnoj fazi bolesti. Zato je savet da čim primetite promene u ponašanju svojih najbližih odmah treba uraditi skener ili magnetnu rezonancu. Kod dece koja su tek prohodala, odbijanje da hodaju je najčešći znak postojanja tumora i to najčešće lokalizacije na malom mozgu. Kod starije dece su to uporna bezrazložna jutarnja povraćanja, kao simptom povišenog intrakranijalnog pritiska usled postojanja tumora mozga.

Komentari