Šta otisak prstiju može reći o zdravlju

otisak prstiju

Otisak prstiju pored značaju u kriminalistici sve više svoje mesto pronalazi i u medicini kao pomoć u otkrivanju određenih bolesti.


Brojna istraživanja potvrdila su da postoji povezanost između otiska prstiju i različitih vrsta raka. U jednom od takvih istraživanja posmatrani su i upoređivani otisci prstiju žena obolelih od raka jajnika i drugih ginekoloških tumora sa otiscima prstiju zdravih žena. Rezultati su pokazali da se na prstima žena koje imaju ginekološki tumor nalazi manje prstenova i više lukova. Iste rezultate dobili su i istraživači Univerziteta medicinskih nauka u Teheranu, kada su upoređivali otiske prstiju zdravih žena i žena obolelih od karcinoma dojke.

Istraživanje koje je sprovedeno na Ningxia Medical University, pokazalo je da otisak prstiju muškaraca koji imaju bolest srca odlikuje veći broj brazda i spiralnih šara.

Otisci prstiju leve i desne ruke se razlikuju u to nema sumnje ali, naučnici sa Ohaio University su zapazili da su ove razlike posebno izražene kod osoba obolelih od dijabetesa tip 1 i tip 2.

Osobe obolele od multiple skleroze imaju više brazda i prstenova na otisku prstiju leve ruke u odnosu na osobe koje nemaju multiplu sklerozu, zapazili su naučnici iz Turske.

 

Komentari