Kako ojačati imunitet obolelih od karcinoma

imunitet obolelih od karcinoma

Kako ojačati imunitet obolelih od karcinoma pitanje je na koje nije jednostavno dati odgovor. Česta su pitanja, da li se u tim situacijama preporučuje korišćenje preparata za „podizanje“ imuniteta?

autor: Ass. dr Marija Elez spec. interne medicine, subspec. hematolog


Kada govorimo o pacijentima na hemioterapiji, moramo znati da njihov imuni sistem slabi, prvenstveno zbog prirode same zloćudne bolesti, ali i zbog sprovođenja aktivnog lečenja.

Maligne bolesti krvi i krvotvornih organa, poput leukemija i limfoma, ali i druge maligne bolesti koje su praćene infiltracijom (zaposedanjem) kostne srži, dovode do suzbijanja normalnog rasta zdravih ćelija u njoj. Ako znamo da se u kostnoj srži stvaraju bela krvna zrnca (leukociti), onda je jasno da njihov manjak ili funkcionalni nedostatak vodi ka smanjenju imunog odgovora i povećanju rizika od infekcija.

Kako na najbebezbolniji način prevazići neželjene efekte hemioterapije pročitajte: Hemioterapija-kako preživeti neželjene efekte

Ipak, svedoci smo da imuni sistem može biti iskorišćen i u borbi protiv maligne bolesti. Na činjenici da pojedine ćelije imunog sistema mogu „prepoznati“ maligne ćelije kao abnormalne i dovesti do njihovog uništavanja bazira se primena takozvane imunoterapije.

Imunoterapija je oblik biološke, takozvane „ciljane“ terapije, gde se u borbi protiv maligne bolesti pacijentima specijalnim tehnikama dodaju veštački dobijene komponente imunog sistema.

Tu spadaju interferon, interleukin 2, monoklonska antitela i slično.

Veruje se da jačanje imunog sistema doprinosi borbi protiv maligne bolesti. Pod tim se podrazumeva adekvatan higijensko dijetetski režim, odnosno odmaranje, umerena fizička aktivnost i adekvatna ishrana.

Koliko ishrana utiče na imunitet obolelih od karcinoma

I dalje postoje brojne nedoumice u pogledu ishrane ovih pacijenata. Okruženje ih ohrabruje na povećan unos svežeg voća i povrća, kao i različite suplemente koji se reklamiraju da utiču upravo na imunitet. Sveže voće i povrće, odnosno povećan unos anti-oksidanata, smanjuje delovanje hemioterapije na tumorske ćelije. Ovakvom uticaju anti-oksidanata, međutim, ne podležu pomenute „ciljane“ terapije.

Dijetetski suplementi i hemioterapija

Različiti suplementi koji se na tržištu nalaze u slobodnoj prodaji, a preporučuju za jačanje imuniteta i bolje podnošenje terapije se nikako ne preporučuju, budući da mogu međusobnim interakcijama sa citostaticima uticati na njihov metabolizam, a time umanjiti njihov očekivan efekat.

Pre upotrebe bilo kog suplementa neophodno je posavetovati se sa lekarom.

Komentari