Hipermenoreja ili menoragija

Hipermenoreja ili menoragija

Ciklično krvarenje (menstracija) koje je produženo (traje duže od 7 dana) i/ili preobilno (kojim se gubi više od 80ml krvi) je hipermenoreja ili menoragija. Nepravilno i učestalo krvarenje iz materice (krvarenje u periodu između menstruacije) naziva se metroragija, i može biti kako oskudno, tako i vrlo obilno.

Duga krvarenja kao i česta menjanja tampona ili uložaka nisu pokazatelji menoragije. Svega dve trećine žena koje se žale na obilna krvarenja zaista i gubi zabrinjavajuću količinu krvi. Smatra se, tek ako žena ima potrebu da menja uloške ili tampone u intervalu kraćem od jednog sata, ima razloga za zabrinutost i trebala bi da potraži savet svog ginekologa. Stvaranje ugrušaka je kod obilnih krvarenja uobičajena pojava i nije razlog za zabrinutost.

Uzroci obilnih ali i nepravilnih krvarenja mogu biti organski ili disfunkcionalni.

ORGANSKI UZROCI

Procenjuje se da je kod 50% žena, uzrok obilnih menstrualnih krvarenja organske prirode a kod drugih 50% obilne menstruacije su nepoznatog porekla odnosno, disfunkcionalna krvarenja. Pod organskim uzrocima smatraju se komplikacije trudnoće, razni tumori (dobroćudni, i to miomi ili polipi, ili pak zloćudni), zadebljalo tkivo mišića materice ili adenomioza, promene koagulacijskog sistema i promene sluzokože u materici zbog neadekvatnog propisivanja hormona.

DISFUNKCIONALNA KRVARENJA

Disfunkcionalna krvarenja iz materice su neuredna krvarenja zavisna od promene hormona, bilo zbog relativnog manjka nekih hormona, bilo zbog prekida delovanja hormona. Ovakva krvarenja javljaju se u više od 50% slučajeva u klimakterijumu (perimenopauzi), u oko 30% slučajeva u srednjem životnom dobu, ali i u mladosti i to u čak 20% slučajeva.

Disfunkcionalna krvarenja, mogu biti ovulacijska i anovulacijska. Kod anovulacijskog disfunkcionalnog krvarenja postoji hormonski poremećaj koji dovodi do izostanka ovulacije. Estrogen (najviše se luči pred ovulaciju), dovodi do preterane stimulacije sluznice materice i ona buja. Kada se krvarenje „konačno” pojavi obično je vrlo obilno i probojno.

Kod ovulacijskog disfunkcijkog krvarenja smatra se da ne postoji poremećaj hormona, već je problem u povećanoj proizvodnji prostaglandina unutar sluznice materice. Žene s menoragijom često imaju vrlo visoke koncentracije prostaglandina i endotelina, supstanci koje značajno doprinose dilataciji (širenju) krvnih sudova. Prostaglandini takođe, doprinose kontrakcijama materice što sve zajedno pogoduje nastanku prekomernog krvarenja.

Obilna krvarenja mogu uzrokovati i neki lekovi, uključujući antikoagulanse i antiinflamatorne lekove.

IZBOR TERAPIJE, ZAVISI OD UZROKA

Lečenje odnosno izbor terapije zavisi od uzroka koji je doveo do neurednog krvarenja. Ako je uzrok tumor, lečenje je najčešće hirurško, ako su uzrok nepravilni koagulacijski mehanizmi, sprovodi se hematološko lečenje a ako su krvarenja uzrokovana nepravilnom proizvodnjom hormona, lečenje se sprovodi hormonima koji nedostaju. U devojaštvu su najčešća disfunkcionalna krvarenja anovulacijska, odnosno krvarenja do kojih dolazi zbog izostanka plodnih dana i potom izostanka stvaranja hormona progesterona koji je važan za nastanak menstruacije normalne dužine i obilnosti.

Zato se lečenje najčešće sprovodi ovim hormonom ili njegovim dodacima, dok je u slučaju težih krvarenja potrebno davati i estrogene koji mogu dovesti do brzog zaustavljanja krvarenja delujući na krvne sudove i rast endometralnih ćelija.

Kod žena u klimakterijumu, naročito u postmenopauzi, često je potrebno pribeći kiretaži kojom se s jedne strane zaustavlja krvarenje a sa druge dobija uzorak tkiva koji se šalje na patohistološku analizu. U tom dobu uvek treba prvo isključiti premaligne i maligne promene sluznice i unutrašnjosti materice. U srednjem, generativnom dobu, prvo valja isključiti trudnoću i krvarenja povezana sa trudnoćom. Lečenje i dijagnostički postupci poput kiretaže ili histeroskopije, sprovode se samo ako žena nije trudna a dalji postupak zavisi od dijagnoze.

OSKUDNA I KRATKA MENSTRUACIJA

Menstruacija koja je oskudna i suviše kratka najčešće je posledica oštećenja sluznice u materici uz stvorene priraslice. Takva menstruacija se naziva hipomenoreja, a oštećenja sluznice u materici koja je izazivaju uzrokovana su upalama ili prethodnim kiretažama. Dijagnoza se postavlja histeroskopijom ili radiološkim analizama uz primenu kontrasta, a lečenje je moguće jedino uklanjanjem priraslica pri histeroskopiji.

Treba imati na umu da devojke i žene koje uzimaju hormonske kontraceptive skoro uvek imaju oskudnija ili tek naznačena krvarenja koja katkad mogu i potpuno izostati i to je, ako se hormonski kontraceptiv uzima pravilno i redovno, normalna pojava. Osim toga menstruaciju nemaju ili je oskudna i žene koje imaju ugrađenu hormonsku spiralu.

PROXEED WOMEN

Kvalitet i kvantitet jajnih ćelija su važni faktori koji utiču na plodnost (fertilitet) kod žena, kao i sluzokoža materice koja sa godinama postaje sve tanja što otežava oplođenom jajašcu da se u nju „usadi“ (implantira) i tu ostane.

15 pažljivo odabranih sastojaka zajedničkim delovanjem doprinose boljem kvalitetu jajne ćelije, njenom razvoju i sazrevanju, i potpomažu fiziološke procese vezane za plodnost ( fertilitet).

Vitamini B6, B5, C, D i cink doprinose održavanju normalnog hormonskog ciklusa kod žene.

L-arginin je aminokiselina koja povećava odgovor jajnika, kvalitet endometrijuma i šanse za trudnoću kod IVF pacijenata.

L-arginin povećava nivo NO (azot monoksida) koji je vazodilatator, tako da dovodi do širenja krvnih sudova i pospešuje propustljivost folikularnog epitelijuma.

L-karnitin i njegov aktivni oblik acetil-L-karnitin povećavaju snabdevanje ćelija energijom, stabilizuju ćelijsku membranu i smanjuju moguća unutarćelijska oštećenja. Tokom sazrevanja jajne ćelije pospešuju metabolizam lipida i poboljšavaju razvoj embriona. Štite od štetnih materija u peritonealnoj tečnosti kod žena sa endometriozom. Doprinose održavanju kvaliteta jajne ćelije.

L-karnitin popravlja insulinsku rezistenciju i iskorišćenje glukoze, što daje bolju mogućnost za uspeh IVF procedura. (Mingrone et al.1999,2011) Ova grupa je zaključila da se efekat L- karnitina ogleda u aktivaciji piruvat dehidrogenaze, čija aktivnost je smanjenja kod osoba sa insulin rezistencijom.

L-karnitin, acetil-L-karnitin, L-arginin, gvožđe, selen, N-acetil cistein, fruktoza, vitamini E i C smanjuju oksidativni stres i pomažu biološke procese za normalno funkcionisanje jajnika, materice i cerviksa.

Folna kiselina, cink, vitamini C, E i A imaju važnu ulogu u sintezi DNK, kvalitetu jajne ćelije i smanjivanju oksidativnog stresa kako bi održali u tkivima odnos oksidanti-antioksidanti. Na ovaj način oni imaju pozitivno dejstvo na plodnost i reproduktivno zdravlje kod žena.

Proxeed Women je dijetetski suplement specijalno napravljen da potpomogne reproduktivno zdravlje žene i poveća mogućnost da dođe do trudnoće.

Proxeed Women se preporučuje ženama koje žele uspešnu trudnoću i kao priprema za IVF postupak. Jednostavan, siguran i uspešan način da doprinesete vašem reproduktivnom zdravlju i fertilitetu.

Komentari