Šta je kvercetin? Kako nam može pomoći?

kvercetin

Identifikovanje pokretača iscrpljivanja imunološkog sistema i promena načina života predstavlja važan korak u procesu unapređenja zdravlja. Nažalost, neretko promena načina života nije dovoljna te često, u stanjima oslabljenog imuniteta, posežemo za određenim dijetetskim suplementima. Pored brojnih vitamina i minerala čija se efikasnost ne može osporiti, jedan manje poznat fitonutrijent, zbog svog prvenstveno imunološkog potencijala, poslednjih godina sve više privlači pažnju naučnika i zdravstvenih radnika. U pitanju je kvercetin.

Šta je kvercetin?

Kvercetin pripada grupi bioflavonoida. Sadržan je u širokoj paleti namirnica poput voća, povrća, orašastih plodova, žitarica i lekovitog bilja.

Najzastupljeniji je u kaparu, potom crvenom bobičastom voću i lisnatom povrću dok se oblici sa najvećom bioraspoloživošću – sposobnošću da se iz digestivnog trakta apsorbuju i u krvi nađu u maksimalnim koncentracijama, nalaze u crnom luku.

Predstavlja moćan antioksidans, što znači da posreduje u procesu neutralisanja slobodnih radikala. Slobodni radikali jesu atomi ili molekuli, nastali tokom velikog broja, bilo fizioloških bilo patoloških, procesa u organizmu. Odlikuje ih postojanje nesparenih elektrona, čestica negativnog naelektrisanja, koje, težeći formiranju elektronskog para i time svojoj stabilnosti, napadaju različite stukture organizma oduzimajući im pritom nedostajuću subatomsku česticu.

Pomenuti mehanizam delovanja slobodnih radikala leži u osnovi oštećenja ćelija što može prouzrokovati gubitak njihovih funkcija. Kako je ovaj proces uvek praćen  pojavom zapaljenja odnosno inflamacije, brojne studije su ispitivale antiinflamatorne efekte kvercetina.

Kvercetin i vitamin C odlična kombinacija

Tom prilikom je uočena korelacija između primene kvercetina, u dozi od 500 miligrama, i sniženja C reaktivnog proteina (CRP-a), biomarkera koji predstavlja jedan od glavnih pokazatelja zapaljenja. Na tržištu se mogu pronaći preparati sa nešto nižim dozama kvercetina najčešće u kombinaciji sa vitaminom C.

Ove dve molekule dokazano deluju sinergistički. To znači da se dodavanjem vitamina C kvercetinu postiže efekat veći od zbira njihovih pojedinačnih efekata, što omogućava formulisanje dijetetskih suplemenata sa manjim količinama kvercetina a pritom ne dolazi do umanjenja njegovog dejstva.

Kvercetin u borbi protiv alergija

Zbog velike učestalosti u svetskoj populaciji, alergijske bolesti se često nazivaju “epidemijom 21. veka”. Gotovo četvrtina stanovništva boluje od neke vrste alergije i u terapiji koristi takozvane „antihistaminike“ odnosno lekove iz farmakoterapijske grupe antagonista histaminskih H1 receptora koji sprečavaju ostvarivanje efekata histamina – materije koja se u prekomernoj meri oslobađa iz pojedinih ćelija imunskog sistema pri kontaktu organizma sa alergenom.

Podaci dobijeni u nekolicini naučnih istraživanja ukazuju da namirnice bogate kvercetinom mogu ublažiti simptome alergija delujući sličnim mehanizmom kao lekovi indikovani u terapiji ovog oboljenja te se svakako savetuje njihovo uključivanje u ishranu osoba sa atopijom.

Pomoć u borbi protiv virusnih infekcija

Poput drugih jedinjenjima iz grupe flavonoida, kvercetin može biti dobar saveznik u borbi sa virusnim infekcijama. S obzirom da virus predstavlja mikroorganizam čija je aktivnost uslovljena njegovim inkorporiranjem u ćeliju domaćina koja mu obezbeđuje replikaciju i dalje razmnožavanje, antivirusnim efektom kvercetina smatra se njegova sposobnost sprečavanja ulaska virusa u ćeliju i inhibicija reprikacije njegovog genetskog materijala. Baš kao što je to slučaj sa vitaminom C, smatra se da kvercetin i cink ostvaruju sinergizam odnosno da kvercetin omogućava transport cinka u ćeliju što potencira antivirusno delovanje.

Da li sa unosom kvercetina ishranom možemo preterati?

Toksični efekti kvercetina, unesenog konzumiranjem namirnica koje su njime bogate, nisu zabeleženi. Pretpostavlja se da je ishranom moguće uneti tek oko 80mg kvercetina i, iako se u prirodnim izvorima kvercetin ne nalazi izolovan već u kompleksima sa različitim materijama sa kojima može ostvariti sinergističko delovanje, smatra se da je ta količina ipak nedovoljna da bi se ono obezbedilo što predstavlja jedan od razloga postojanja dijetetskih suplemenata na bazi kvercetina.

Bezbedonosni profil

Neželjelje reakcije tokom upotrebe ovih preparata nisu primećene u praksi.

Savet svim osobama jeste konsultovanje sa lekarom ili farmaceutom o potencijalnim interakcijama lekova koje primenjuju sa kvercetinom. Primera radi, postoje podaci o antikoagulantnom delovanju ovog bioflavonoida, što kod velikog broja ljudi predstavlja pozitivan sporedni efekat, međutim, kod osoba koje u terapiji koriste lekove za razređivanje krvi, efekti mogu biti onemogućeni ili pak pojačani što svako nije cilj pri lečenju.

Takođe, zbog njegovog imunomodulatornog dejstva, treba ga obazrivo preporučivati osobama sa autoimunim bolestima.

Trudnicama se ne savetuje primena dijetetskih suplementa sa bazi kvercetina, jer nisu vršene odgovarajuće studije bezbednosti za ovu populaciju dok od korišćenja namirnica bogatih kvercetinom u ishrani nema bojazni.

Jedinstveni proizvod na našem tržištu koji sadrži kvercetin iz prirodnih izvora, ekstrakt koprive, ekstrakt crne zove i med – Herbs&Honey Feel Free

Published on: May 30, 2022 at 18:25

Updated on: May 20, 2023 at 10:20

Komentari